Vị trí nhân sự thi công công trình

Hiện tổ chức sự kiện 247 chưa có kế hoạch tuyển dụng cho vị trí này.